Pośrednictwo pracy

Poradnia Doradztwa Personalnego "PIM" korzystając z posiadanej bazy danych oraz własnych kontaktów wyszukuje, zatrudniania i deleguje do pracy u Klienta pracowników na czas określony, którzy wykonują wszystkie przewidziane umową czynności.

Podstawę każdej - bez wyjątku - firmy tworzą jej pracownicy. Dobrze zgrany, motywowany i kierowany zespół ludzi zawsze będzie efektywnie pracował, co przyniesie pozytywne rezultaty całej firmie. Pierwszym krokiem do budowania zespołu jest profesjonalnie przeprowadzona rekrutacja.

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w tym zakresie proponujemy:
 • konsultacje procesu rekrutacji
 • organizowanie i prowadzenie kampanii rekrutacyjnych
 • selekcję i rekrutację pracowników

Rekrutacja pracowników jest jednym z najczęściej realizowanych przez nas projektów. Dotyczy to zarówno rekrutacji zewnętrznej jak i wewnętrznej, pojedynczych pracowników jak i całych zespołów. Dobierając ludzi kierujemy się nie tylko ich wiedzą merytoryczną i umiejętnościami, ale również bierzemy pod uwagę ich cechy osobowości, co pozwoli im łatwiej zaaklimatyzować się w zespole.


Praca tymczasowa

Zasady pracy tymczasowej reguluje ustawa obowiązująca od 1 stycznia 2004 r. Zgodnie z nią pracownik tymczasowy podpisuje z agencją pracy tymczasowej umowę o pracę na czas określony (w niektórych wypadkach umowę cywilno-prawną, czyli zlecenie albo o dzieło). Jak sama nazwa wskazuje, nie jest to praca na stałe, ale na jakiś czas.

Pomagamy naszym Klientom w sytuacjach zapotrzebowania na dodatkowy personel takich jak:
 • okresowy nadmiar pracy
 • zwolnienia chorobowe pracowników
 • zastępstwo etatowego pracownika
 • prace powodujące dużą rotację pracowników
 • okolicznościowe akcje promocyjne
 • specyficzne prace związane z nieustannym wahaniem poziomu zatrudnienia

Praca tymczasowa daje szansę na elastyczne dopasowanie ilości personelu do aktualnych potrzeb naszego Klienta. Koszty związane ze stałym zatrudnieniem ustępują miejsca kosztom pracy tymczasowej, które są zoptymalizowane poprzez precyzyjne dopasowanie ilości pracowników do realnych potrzeb. Powyższe zastosowanie pracy tymczasowej dotyczy najczęściej sezonów produkcyjnych, okresów rozliczeniowych, projektów marketingowych i akcji promocyjnych.

Istotą pracy tymczasowej jest możliwość korzystania z usług personelu tymczasowego bez konieczności wiązania się z nim na stałe.

Okres próbny przy zatrudnianiu nowego pracownika na etat. Praca tymczasowa jako proces rekrutacji jest bezpieczną formą sprawdzenia praktycznych umiejętności pracownika oraz jego przydatności na danym stanowisku. Czasowe zatrudnienie wyłonionego kandydata u Klienta za pośrednictwem naszej firmy stanowi swoisty okres próbny jego zatrudnienia. Po upływie okresu próbnego Klient ma prawo do zatrudnienia pracownika na stałe, jeśli ten spełnił jego oczekiwania. Dla wielu młodych ludzi praca tymczasowa jest szansą na zaprezentowanie swojego talentu w sposób bezpieczny dla przyszłego pracodawcy.


Doradztwo personalne

Doradzanie w zakresie zasobów ludzkich może być pojmowane bardzo szeroko - od wykonywania pojedynczych elementów projektu do pełnego zaprojektowania, realizowania i nadzorowania sprawnego funkcjonowania polityki personalnej w firmie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów proponujemy między innymi:
 • analizę stanowisk pracy
 • tworzenie zakresów obowiązków
 • badania psychologiczne kandydatów na pracowników
 • badania psychologiczne pracowników
 • badania nastrojów pracowniczych
 • tworzenie systemów motywacyjnych
 • mediacje podczas sporów i problemów
 • tworzenie ocen okresowych
 • audyt personalny

Oczywiście są to przykładowe zadania realizowane przez naszych konsultantów, natomiast każda firma ma swoją specyfikę, potrzeby i problemy do rozwiązania i jedynie dogłębna analiza może wskazać miejsca, gdzie potrzebne są zmiany. Opierając się na wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników możemy poprowadzić Państwa najmniej bolesną i najbardziej obiektywną drogą zmian ku poprawie efektywności pracy i zadowolenia pracowników Państwa firmy.

PIM logo image

Jesteśmy firmą doradztwa personalnego z ponad 15 letnim doświadczeniem. Posiadamy certyfikat nr 626 wydany przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego potwierdzający wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Zapraszamy do współpracy.

Zaufali nam

image image image image image image image image image

Kontakt

Poradnia Doradztwa Personalnego "PIM"

Plac Dworcowy 3a/X, 82-300 Elbląg

e-mail: poradniapim@wp.pl

tel./fax: (+48) 55 233 77 88

Powrót